Badanie na obecność narkotyków
25 lis 2015

Wykrywanie narkotyków w organizmie człowieka

wymaga zwykle dość skomplikowanej aparatury badawczej. Oczywiście mówi się o wstępnym rozpoznaniu na podstawie zachowania czy pewnych objawów fizjologicznych, jednak takie rozpoznanie nie ma w żadnym wypadku mocy dowodowej, a w praktyce najczęściej nie daje nawet odpowiedzi na pytanie, czy dana osoba na pewno sięgała po środki odurzające, a jeśli tak, to jakie.
Do niedawna dominującą formułą badań była analiza płynów ustrojowych – krwi i moczu. Dziś także można w ten sposób przeprowadzić pewne ogólne testy, ale te, podobnie jak policyjne narkotesty, mają zbyt małą zdolność rozdzielczość, a więc, mówiąc prościej – są niewystarczająco dokładne. Mylą się zarówno jeśli chodzi o typ substancji, jak i jej stężenia, co często ma kluczowe znaczenie dla sprawy.
Najlepszym obecnie materiałem do badań są próbki włosów, ponieważ wiele narkotyków, a właściwie ich metabolitów, wbudowuje się na trwałe w struktury włosów, co pozwala dość precyzyjnie określić nie tylko typ substancji, ale również jej wyjściowe stężenia w czasie do kilku miesięcy wstecz (praktycznie niektóre narkotyki umiemy wykrywać nawet na 12 miesięcy od daty zażycia ostatniej dawki).
Dlaczego badania na obecność różnych narkotyków są tak ważne? Otóż ten problem jest jednym z najczęściej podnoszonych w sprawach sądowych z powództwa cywilnego. Niestety dotychczas prowadzone badania analityczne miały zbyt słabą moc dowodową i nie dawały najczęściej silnych argumentów żadnej ze stron. Lepsze metody analityczne to większa pewność w analizach toksykologicznych i mniej krzywdzących wyroków.

Ważna jest lista substancji, które można wykrywać na podstawie analizy próbki włosów:

 • amfetamina,
 • barbiturany,
 • benzodiazepiny,
 • kannabinoidy oraz syntetyczne kannabinoidy,
 • kokaina,
 • metadon,
 • opioidy,
 • fencyklidyna,
 • MDMA,
 • LSD,
 • liczne substancje wchodzące w skład tzw. dopalaczy.

Spektrum działania poszczególnych metod analitycznych jest różne i w odniesieniu do kolejnych związków analiza pozwala uzyskać wyniki z odmienną dokładnością, natomiast faktem jest, że w każdym przypadku jest to precyzja wystarczająca do jednoznacznego stwierdzenia zażycia określonej dawki w konkretnym czasie. Ryzyko błędnych wyników pozytywnych jest znikome, tym bardziej że testy analityczne de facto nie wykrywają samych narkotyków, a najczęściej pewne ich pochodne i tak otrzymany wynik jest interpretowany przez toksykologa. A ponieważ nasza wiedza toksykologiczna jest z każdym dniem (i każdym zdelegalizowanym środkiem odurzającym) bogatsza, wyniki są coraz dokładniejsze i zwykle jednoznaczne.

Badanie na obecność narkotyków

jest bardzo ważne w wielu sprawach sądowych. Coraz częściej poza prawem karnym i cywilnym wątek przen pojawia się także w prawie rodzinnym, zwłaszcza przy orzekaniu rozwodu ze wskazaniem winy oraz rozstrzyganiu spornych praw rodzicielskich. Tak naprawdę jednak katalog spraw, dla których narkotyki mają znaczenie, nie jest zamknięty i im lepiej potrafimy je wykrywać, tym częściej warto z tej możliwości korzystać.

Zobacz jeszcze:

Obserwacja i poszukiwanie osób

Nasza agencja dołoży wszelkich starań, aby przyczynić się do wskazania miejsca pobytu zaginionej osoby.

Sprawy cywilne

Zbieramy szczegółowy materiał dowodowy odnośnie życia prywatnego partnera lub współmałżonka, mający np. udowodnić zdradę.

Wykrywanie podsłuchów

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i naszego doświadczenia wykrywamy nielegalne podsłuchy.

Odzyskiwanie danych

Komputery ulegają uszkodzeniom mechanicznym, psują się bądź też padają ofiarą szkodliwych wirusów. Pomagamy odzyskać dane w każdym przypadku.

Oprogramowanie szpiegowskie w komputerze

Wykrywamy i likwidujemy oprogramowania szpiegowskie, które pozwalają systematycznie podkradać wszystkie nasze dane.

Badania DNA

Przeprowadzamy badania DNA, które pomagają ustalić stopień pokrewieństwa pomiędzy dwojgiem ludzi.

Monitoring GPS

Poprzez monitorowanie uzyskujemy informacje odnośnie aktualnej lokalizacji pojazdów i osób, pozwalające na szybkie ich namierzenie i odszukanie.

Śledztwa gospodarcze

Ujawniamy wyłudzenia, malwersacje, tajemnice handlowe, podkradanie klientów, namawianie do zrywania i nieprzestrzegania umów czy nieuczciwe układy z konkurencją.