Detektyw
1 kw. 2016

Dariusz Krawczyk to licencjonowany detektyw (nr licencji 0001251), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie. Ponadto jest absolwentem Centrum Mediacji i Negocjacji OBWE w Wiedniu prowadzonego przez The Canadian International Institute of Applied Negotiation i The Lester B. Pearson Canadian International Peacekeeping Centre.

Założyciel Biura po 23 latach służby w Policji nabył wszechstronnego doświadczenia. W tym czasie służył na wielu stanowiskach liniowych i w kadrze menadżerskiej Policji. Okres 8 lat jego służby przypada na pracę poza granicami naszego kraju. W tym czasie reprezentował polską Policję w służbie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej. Zajmował się nadzorem nad pracą lokalnych służb policyjnych w miejscu pełnienia misji, był oficerem łącznikowym misji OBWE w Chorwacji, dowódcą Jednostki Specjalnej Policji w misji ONZ w Kosowie i koordynatorem Programu Restrukturyzacji Policji Kryminalnej i Wywiadu w Specjalnym Dystrykcie Brcko na terenie Bośni i Hercegowiny. W stan spoczynku przeszedł w stopniu podinspektora. Posługuje się biegle kilkoma językami.

  • 2013 r. – decyzją Ministra SWiA odznaczony medalem za zasługi dla obronności kraju w służbie poza granicami kraju
  • 2006 r. – postanowieniem Prezydenta RP odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi
  • 2002 r. – decyzją Ministra SWiA odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Policjant
  • 2012 r. – decyzją Ministra SW otrzymał status Weterana Działań poza granicami państwa
  • 1993 – 2003 r. – czterokrotnie odznaczony Medalem ONZ za Służbę dla Pokoju
  • 2000 r. – odznaczony medalem OBWE i listem pochwalnym od Sekretarza Generalnego OBWE
  • 2003 r. – decyzją Dowódcy KFOR odznaczony Medalem Zasługi dla NATO
  • 2005 r. – odznaczony Medalem Zasługi dla Unii Europejskiej

Blisko 25 lat wszechstronnych doświadczeń zawodowych detektywa Dariusza Krawczyka stanowi gwarancję wysokiej jakości usług naszego biura.

kostrzewa detektyw