Sprawy cywilne
20 maj 2015

Nasi detektywi rozwieją wszelkie wątpliwości

Sprawy cywilne wymagają dyskretnego działania. Bez względu zatem na to, czy chodzi o sprawdzenie lojalności drugiej strony, czy o uzyskanie wachlarza informacji obciążających, wykorzystywanych później na potrzeby sprawy rozwodowej, oferujemy Państwu usługi naszego biura detektywistycznego, które posiada bogate doświadczenie w sprawach małżeńskich – stoją za nami lata doświadczenia, odpowiednie kwalifikacje, a także stosowne kompetencje psychologiczne. Wiemy, jak delikatną materią jest zdrada i rozwód. Rozumiemy emocje naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiać ich wątpliwości, oszczędzając im czasu i stresu.

Działamy przy tym całkowicie dyskretnie, chroniąc anonimowość naszych zleceniodawców i zawsze mając na względzie przede wszystkim ich dobro. Na tle konkurencji wyróżnia nas zatem odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie, które w połączeniu z profesjonalizmem naszych pracowników mogą być dla Państwa gwarancją najwyższej jakości usług. Zapraszamy do skorzystania z nich tym chętniej, że zakres naszych działań operacyjnych dostosowujemy do specyfiki danej sprawy, zapewniając tym samym zindywidualizowane podejście do klienta i szanując fakt, że zdecydował się poprosić nas o stosowne wsparcie.

Jakimi sprawami zajmujemy się w naszej agencji?

Na zdradach i rozwodach nasza działalność się jednak nie kończy – niekiedy zgłaszają się do nas klienci ze sprawami związanymi z niekoniecznie dobrymi stosunkami między rodzicami i dziećmi. Podłoże tych konfliktów może być różne – niezależnie jednak od niego, oferujemy pomoc w pozyskaniu stosownych informacji i monitorowania poczynań nieletnich. Wszystkie nasze działania dokumentujemy przy tym szczegółowo, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wyczerpujące raporty z postępowania detektywistycznego. Co więcej, dołączamy do nich stosowny materiał audiowizualny – o ile bowiem można podważyć czyjeś słowo, o tyle zdjęcia i nagrania mówią już same za siebie. Mogą być one zostać następnie przedstawione w sądzie, ponieważ są uznawane jako pełnoprawny materiał dowodowy.

Sprawy cywilne nie tylko dotyczą małżonków

Zajmujemy się także sprawami cywilnymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawami gospodarczymi, sprawami o naruszenie posiadania oraz szeregiem innych. Uważnie wysłuchujemy klientów, którzy się do nas zgłaszają i – niezależnie od tematyki sprawy – oferujemy zakres możliwych do podjęcia działań, skutkujących szybkim i sprawnym rozwiązaniem sprawy. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że dostarczymy ich kompletnych i wiarygodnych informacji niezależnie od rodzaju postępowania.

Cechuje nas profesjonalizm, dyskrecja i wyczucie

Ponieważ nasi detektywi pozostają osobami niezaangażowanymi w sprawy emocjonalnie, odznaczają się całkowitą bezstronnością, i dzięki temu są w stanie przedstawić Państwu jak najbardziej obiektywne wyniki swojej pracy. Z kolei ich dojrzałość osobista sprawia, że wykazują się stosowną delikatnością i wyczuciem, tak niezbędnymi zwłaszcza w przypadku spraw o podłożu uczuciowym.

Wiemy także, jak fatalne w skutkach może okazać się przedwczesne wyciąganie wniosków, toteż tezy formułujemy dopiero po uzyskaniu wyczerpującego i jednoznacznego materiału dowodowego. Nie pozwalamy sobie na pochopne sądy, nie zostawiamy miejsca na luki i niedociągnięcia. Wyjaśniamy wszystko do momentu uzyskania jasnego i klarownego obrazu, dającego pełny i jednoznaczny w interpretowaniu ogląd sytuacji.

Jak działamy?

Zakres obsługiwanych przez nas spraw cywilnych jest przy tym tak duży, że nie ma właściwie tematu, z jakim nie bylibyśmy w stanie się zmierzyć. Działamy przy tym dokładnie i kompleksowo, dostosowując strategię do konkretnego przypadku, z jakim zgłasza się do nas zleceniodawca. Za każdym razem zaczynamy od stosownego zebrania informacji i uważnego monitorowania działań drugiej strony.
Posiadamy przy tym specjalistyczny sprzęt detektywistyczny, w tym m.in. kamery, posłuchy, lokalizatory GPS i oprogramowanie szpiegowskie, nadające się do zainstalowania na telefonach komórkowych czy też komputerach osób podejrzanych. Nasi detektywi prowadzą profesjonalną obserwację osób, pozostając niezauważonymi i rejestrując wszystkie posunięcia osoby obserwowanej.

Oferujemy także ustalenia prawne i administracyjne, obejmujące m.in. wyznaczenie miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konkretnej osoby, a także ustalenia majątkowe, jej sytuację prywatną i zawodową, harmonogram dnia, listę kontaktów towarzyskich. Jeżeli w grę wchodzi zdrada, jesteśmy w stanie zaoferować ustalenie tożsamości kochanka lub kochanki – zbieramy ich dane personalne i na życzenie przekazujemy naszym klientom.

Zobacz jeszcze:

Obserwacja i poszukiwanie osób

Nasza agencja dołoży wszelkich starań, aby przyczynić się do wskazania miejsca pobytu zaginionej osoby.

Sprawy cywilne

Zbieramy szczegółowy materiał dowodowy odnośnie życia prywatnego partnera lub współmałżonka, mający np. udowodnić zdradę.

Wykrywanie podsłuchów

Za pomocą specjalistycznego sprzętu i naszego doświadczenia wykrywamy nielegalne podsłuchy.

Odzyskiwanie danych

Komputery ulegają uszkodzeniom mechanicznym, psują się bądź też padają ofiarą szkodliwych wirusów. Pomagamy odzyskać dane w każdym przypadku.

Oprogramowanie szpiegowskie w komputerze

Wykrywamy i likwidujemy oprogramowania szpiegowskie, które pozwalają systematycznie podkradać wszystkie nasze dane.

Badania DNA

Przeprowadzamy badania DNA, które pomagają ustalić stopień pokrewieństwa pomiędzy dwojgiem ludzi.

Monitoring GPS

Poprzez monitorowanie uzyskujemy informacje odnośnie aktualnej lokalizacji pojazdów i osób, pozwalające na szybkie ich namierzenie i odszukanie.

Śledztwa gospodarcze

Ujawniamy wyłudzenia, malwersacje, tajemnice handlowe, podkradanie klientów, namawianie do zrywania i nieprzestrzegania umów czy nieuczciwe układy z konkurencją.